BLI MENTOR

Vill du också vara med och göra skillnad, ansök till Coal.Liance mentorprogram.

Coal.Liance är ett mentornätverk av och för svarta som syftar till att erbjuda mentorskap och vägledning för unga i Sverige. Vårt mål är att underlätta övergången från nuläge till önskat läge. Vi vill vara med och skapa bra förutsättningar som gynnar ungdomars framtida val. Vi kan dock inte göra detta på egen hand, med mentorers hjälp vill vi öppna dörrar och vara med och skapa grundförutsättningar för de ungdomar vi vet har större utmaningar i arbetslivet. 

  • Underlätta övergången från nuläge (studier, jobb, arbetssökande) till önskat läge.

  • Skapa förutsättningar för att skapa medvetna val i framtiden.

  • Erbjuda en möjlighet att skapa nätverk.

  • Leda till personlig och professionell utveckling.

Vad är mentorskap?

Mentorskap är ett sätt att överföra erfarenheter från en person, mentorn, till en annan mindre erfaren person som blir mentorns adept. Mentorskapet är en form av personlig och professionell utveckling för både adept och mentor där mentorn investerar tid, energi, personlig erfarenhet och kunskap i att hjälpa en annan person att växa och utveckla sina förmågor. Mentorn kan hjälpa adepten att utveckla självförtroende och kompetens och bidra till adeptens karriärutveckling.

Mentorprogrammet

HÄR ansöker du till att bli mentor för Coal.Liance.