OM OSS

Coal.Liance är ett mentornätverk av och för svarta som nischar in sig på att erbjuda mentorskap och vägledning i Sverige. Primärt åldrarna 18-25. Är du över 25 år är du ändå välkommen att söka, men urvalet för en lämplig match kan dröja längre än vanligt. 

2018 släppte Länsstyrelsen rapporten Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden” där de negativa effekterna av strukturell diskriminering påvisas. Rapporten belyser b.la att svarta lämnas utanför arbetsmarknaden trots utbildning och erfarenhet. En konsekvens som inte bara påverkar personen i fråga traumatiskt men också samhället i stort i form av slöseri på mänskliga resurser och hot mot den sociala sammanhållningen. 


Vi ser därför ett behov av ett nätverk som har som syfte att verka för att öka andelen svarta inom branscher och näringslivet där vi idag är en minoritet.
 

Visionen med Coal.Liance är att vi med vårt nätverk ska öka andelen svarta inom svenskt näringsliv och högpresterande yrken. En plattform som ska möjliggöra utbyte av idéer, nätverk, erfarenheter och kompetens. 

  • Facebook
  • Instagram

©2021 Coal.Liance
info@coalliance.se