PARTNERSKAP

Vill du som företag vara med och stödja det vi gör så är du mer än gärna välkommen att kontakta oss. Som företag eller organisation så kan ni hjälpa oss med följande:

  • Praktikplatser för våra adepter.

  • Kontorslokaler för nätverksträffar och event.

  • Bidrag för att utveckla verksamheten.

  • Övrigt

Vänligen maila info@coalliance.se